Category Archives: Bez kategorii

Metody leczenia zeza

METODY LECZENIA ZEZA – szkła korekcyjne – korekcja pryzmatyczna – toksyna botulinowa BTX- A (zez porażenny) – zabieg operacyjny (w znieczuleniu ogólnym) We wrześniu i październiku 2012r. na terenie miasta Mielca przebadałyśmy bezpłatnie grupę dzieci 5-6 letnich. Akcję patronował dyrektor Mieleckiego szpitala Leszek Kołacz, starosta mielecki Andrzej Chrabąszcz, przewodniczący Rady Społecznej szpitala Józef Smaczny oraz dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego Stanisław Tomza. Do badań profilaktycznych zgłosiło się 784 dzieci. U 14,9 % (tj.117 dzieci) stwierdzono wadę wzroku