Metody leczenia zeza

METODY LECZENIA ZEZA

– szkła korekcyjne

– korekcja pryzmatyczna

– toksyna botulinowa BTX- A (zez porażenny)

– zabieg operacyjny (w znieczuleniu ogólnym)

We wrześniu i październiku 2012r. na terenie miasta Mielca przebadałyśmy bezpłatnie grupę dzieci 5-6 letnich. Akcję patronował dyrektor Mieleckiego szpitala Leszek Kołacz, starosta mielecki Andrzej Chrabąszcz, przewodniczący Rady Społecznej szpitala Józef Smaczny oraz dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego Stanisław Tomza. Do badań profilaktycznych zgłosiło się 784 dzieci. U 14,9 % (tj.117 dzieci) stwierdzono wadę wzroku i skierowano do gabinetów okulistycznych celem doboru szkieł korekcyjnych.          U 1,6% (tj. 13 dzieci) wykryto niedowidzenie dużego stopnia a u 4 % (tj. 32 dzieci) niedowidzenie średniego stopnia. Tych pacjentów skierowano na poszerzone badania okulistyczne z zaleceniem obturacji oka i ćwiczeń rehabilitacyjnych narządów wzroku ( tzw. Ćwiczeń pleoptycznych). Brak widzenia przestrzennego(stereopsja) miało 4,9%(tj.39 dzieci) i u tyle samo maluchów stwierdzono zeza.

W tym roku planujemy rozszerzenie badań na gminę Mielec, Radomyśl Wielki, Wadowice Górne, Tuszów Narodowy, Czermin, Przecław, Gawłuszowice, Padew Narodowy i Ostrów.

W 2013 i 2014r. będziemy również przeprowadzać badania profilaktyczne dzieci 5 i 6 latnich zamieszkałych na terenie miasta Rzeszowa. Akcja jest bezpłatna, a patronuje jej Prezydent miasta Rzeszowa Tadeusz Ferenc.