Wyrównywanie wad wzroku

Sposoby wyrównania wad wzroku

W przypadku nadwzroczności i astygmatyzmu dziecko powinno na stałe nosić soczewki/okulary korekcyjne.

W przypadku małej krótkowzroczności okulary nosić jedynie do dali, natomiast zdejmować do pracy do bliży. Przy wysokiej krótkowzroczności do pisania i czytania stosujemy szkła o 3.0 dioptrie słabsze niż do dali.

Niejednokrotnie obserwujemy dzieci noszące szkła 2 – ogniskowe. Są to osoby, które mają zeza akomodacyjnego lub te, które we wczesnym dzieciństwie przeszły operację zaćmy. W obu tych przypadkach do bliży stosuje się szkła o 3,0 dptr silniejsze niż do dali. Jednostronna bezsoczewkowość przy prawidłowej refrakcji drugiego oka nie może być korygowana okularami, gdyż występuje zjawisko anizeikonii, polegające na różnicy wielkości obrazu na siatkówce oraz niemożliwości zlania się ich w fuzję w korze mózgowej a więc nie może powstać widzenie obuoczne. Aktualnie stosuje się inne formy optycznej korekcji bezsoczewkowości, takie jak szkła kontaktowe lub soczewki implantowane wewnątrzgałkowo.

Sprawdź naszą ofertę medyczną i skontaktuj się z nami

Scroll to Top