Następstwa zeza

Następstwa zeza

  1. Zaburzenia obuocznego widzenia tj. jednoczesnej percepcji, fuzji i stereopsji (poczucie głębi)
  2. Pojawienie się niedowidzenia, które może być dużego średniego i małego stopnia.
  3. Wzrost ryzyka amblyopii, znanej również jako „leniwe oko”. To stan, w którym jedno oko nie rozwija się prawidłowo ze względu na zeza.
  4. Zmęczenie wzroku
  5. Problemy emocjonalne. Zez może prowadzić do problemów emocjonalnych, zwłaszcza u dzieci i młodzieży, które mogą doświadczać zastraszania lub wykluczenia przez rówieśników ze względu na różnice w wyglądzie.

W leczeniu niedowidzenia ważną rolę odgrywa wiek. Największą szansę na poprawę ostrości wzroku mają dzieci 3-6 letnie. Wówczas terapia jest prosta, tania i skuteczna. Wystarczy wg. schematu zasłaniać zdrowe oko, a poprawa tego słabego następuje szybko. Pacjenci między 6-10 r. życia oprócz zasłaniania powinni uczęszczać na ćwiczenia rehabilitacyjne (pleoptyczne). Kuracja ta jest długotrwała a ćwiczenia odbywają się w miesięcznych seriach.

Bywa, że konieczne jest przeprowadzenie kilku serii w roku. Jeśli powyższymi metodami nie uda się wyleczyć niedowidzenia, dzieci takie stają się kalekami lub inwalidami. Problemy zaczynają się już w chwili wyboru szkoły. Niejednokrotnie trzeba zrezygnować z zawodowych planów. Niewidzący na jedno oko nie otrzyma zawodowego prawa jazdy, nie może pracować na wysokości, a pracę przy komputerze ograniczyć do czterech godzin dziennie.

Posiadamy duże doświadczenie w operacjach i reoperacjach (ponownych operacjach) we wszystkich typach zeza u dzieci i dorosłych.

Sprawdź naszą ofertę medyczną i skontaktuj się z nami

Scroll to Top